Sådan lærer dit barn gode sociale relationer

For dit barn er det vigtigt at lære at indgå i gode sociale relationer. Det gælder ikke kun i familien, men også i børnehaven, skolen, fritidshjemmet, og hvor barnet nu ellers bevæger sig. Jo mere veludviklet barnets sociale og følelsesmæssige intelligens er, jo nemmere vil det være at udvikle sunde relationer til andre mennesker. Du kan selv hjælpe dit barn med at udvikle sociale kompetencer, så barnet bliver rustet til at finde venner og indgå i fællesskaber ved at give barnet nogle konkrete redskaber, som det kan bruge.

Vente på tur og dele legetøj

Du kan hjælpe dit barn – alt efter dets alder – med at regulere dets adfærd, så det udvikler sine sociale kompetencer. Det kan f.eks. være at tage initiativ til at søge kontakt og spørge andre børn, om de vil lege. Barnet skal også lære at vente på tur og lære at dele f.eks. legetøj, når det er sammen med andre børn. Barnet skal med andre ord lære at sætte sig ud over sine egne egoistiske behov, når det er sammen med andre.

Barnet opøver sine empatiske evner

Barnet udvikler sine empatiske evner ved både at lære at sætte ord på sine egne følelser og ved at lære at sætte sig ind i andres følelser. Når du spørger ind til dit barn, kan du hjælpe det med at sætte ord på, når det er glad, ked af det eller træt. Det vil gøre kommunikationen lettere, og barnet vil føle sig forstået. I takt med at barnet får mere sprog, kan konflikter nemmere løses verbalt frem for fysisk, og det gavner også relationen til andre børn. Du kan hjælpe dit barn med at udvikle empati for andre ved at spørge barnet, hvordan det tror, at en legekammerat ”føler” eller ”tænker” om en bestemt situation. Barnet vil dermed lære at se tingene fra en anden side.

For barnet er det en berigelse at indgå venskaber, hvor det føler sig set og accepteret af jævnaldrende, og hvor det kan have det sjovt sammen med andre børn. Både på legepladsen, i grupper eller på tomandshånd med en ven er vigtigt for barnet at lære, at det skal behandle andre børn ordentligt, ikke slå eller råbe ad andre, og tale pænt om andre.

Sig fra og bliv gode venner igen

Hvis barnet føler sig udsat for urimeligheder eller overværer, at andre børn bliver drillet, så lær barnet, at det er ok at sige fra. Hvis barnet har haft en konflikt med en legekammerat, så hjælp barnet med at se tingene fra flere sider af, og lær det, at man godt kan glemme de dumme ting, man har sagt til hinanden og blive gode venner igen. Giver du barnet disse råd og redskaber med på vejen, så vil du styrke barnets evner til at indgå sunde relationer med andre. Du kan finde inspiration i bogen Dit kompetente barn af Jesper Juul og læse mere her:

mts_cool