Forældreskab A/S

Som forældre er det en absolut fordel, at I kan finde ud af at samarbejde, og at I har fælles værdier og er nogenlunde enige om, hvordan børnene skal opdrages. Mange forældrepar udvikler da også et ganske udmærket teamwork – Forældreskab A/S – hvor de begge to tager aktiv del i opdragelsen og samværet med børnene samt de praktiske opgaver. For familien er det positivt, at hverdagen fungerer, og at der er en rimelig fordeling af arbejdsopgaverne for to udearbejdende forældre. Men til gengæld bliver parforholdet og de individuelle behov og interesser trængt i baggrunden.

Mister interessen for hinanden

Når forældrepar opsøger parterapeuten, fordi gnisten imellem dem er forsvundet, eller fordi de har mistet interessen for hinanden, så handler det bl.a. om, at parrets fokus er flyttet alt for meget over på at være forældre, så der ikke længere er tid eller plads til at være kærester eller have egne fritidsinteresser. Manden synes måske, at kvinden er blevet for kontrollerende og hundser rundt med ham, og kvinden er træt af, at manden brokker sig over, at der er for mange arbejdsopgaver og for lidt sex.

Tid til parforhold og egne interesser

For de fleste par handler det om at genfinde en balance, hvor Forældreskab A/S ikke tager totalt overhånd, men hvor der indføres ”voksentid” og mulighed for at have en fritidsinteresse, som ikke nødvendigvis involverer hele familien. I kan planlægge jer til mere voksentid og individuel tid ved f.eks. at få jeres børn passet hos bedsteforældrene en lørdag aften om måneden, hvor I så kan bruge tid på jeres parforhold og genfinde den erotiske gnist imellem jer. I kan også give hinanden plads til at dyrke en fritidsinteresse, hvilket betyder, at I begge to kommer lidt væk fra hverdagens trummerum og oplever noget andet, og dermed kommer hjem med ny energi. Både kvinder og mænd kan finde mere inspiration her:

 

mts_cool